ÅLANDS LUCIA 2019 RÖSTNING

Luciainsamlingen bidrar till kamratstöd och avlastning

De insamlade luciamedlen används för att stödja barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Folkhälsans FamiljeKraft-läger ger utsatta familjer en chans att vila upp sig, fira semester och göra vad de vill och känner för – utan vardagsplikter. Lägerprogrammet är digert, men att delta i olika aktiviteter är helt frivilligt.

Rösta på en av de sju

ÅLANDS LUCIA