Ålands Lucia 2020 - anpassningar till coronasituationen

I vanliga fall gör Ålands Lucia med följe många besök och uppträndanden runtom på Åland. I år råder en coronapandemi och luciafirandet måste anpassas för att vara så tryggt som möjligt ur smittskyddsperspektiv. Samtidigt anser Folkhälsan att det är viktigare än på länge att låta lucia sprida värme, ljus och hopp till alla som behöver det.

Vi har gjort följande anpassningar i luciakampanjen med anledning av coronapandemin

- Luciagruppen övar i ett stort utrymme där det är möjligt att hålla avstånd. Det finns möjlighet att delta i övningarna på distans vid t.ex. lätta förkylningssymtom. 

- Lucialotter och luciamärken säljs inte på traditionellt sätt i år. Detta betyder att det inte säljs fysiska lotter genom dörrknackning, istället köper du dina lucialotter snabbt och säkert här på www.lucia.ax. Det samma gäller årets luciamärke.

- Luciagruppens höstkonserter genomförs i år digitalt. Vi spelar in ett intervjuprogram i samarbete med Ålandstidningen med syfte att tittarna ska få lära känna kanidaterna samt sänder också en fullång konsert via Folkhälsan på Ålands facebook-sida. 

- Kröningen kommer att genomföras som tidigare år, men publiken begränsas till luciagruppens närmaste familj. Kröningen kommer att strömmas på www.alandstidningen.ax med start kl 18.00. Kröningen kan också ses på Ålcom IPTV. 

- Årets luciatåg är inhiberat. 

- Lucias traditionella besök på t.ex. äldreboenden och evenemang planeras för att kunna hållas på trygga sätt. Varje besök planeras enskilt med värdinstansen. Luciagruppen gör vanligtvis närmare 50 besök runtom på Åland.  I år kommer besöken att ske på plats i de fall besöken kan ordnas tryggt för alla parter, i annat fall sker besöken virtuellt. Tryggt för alla parter innebär bl.a. att det går att hålla avstånd mellan luciaföljet och publiken, och mellan personerna i publiken. Vi vill ändå göra vårt bästa för att alla ska få njuta av lucias värme och sång, också – och i synnerhet – i år.

- Vi bandar in en video, som kan visas i de fall lucia inte kan komma på besök fysiskt. Möjlighet till virtuella besök i realtid, via t.ex. strömning på nätet, planeras.

- Ingen som känner sig det minsta sjuk eller är försatt i karantän ska delta i något av lucia-evenemangen. 

Vi följer kontinuerligt med läget och de rådande myndighetsrekommendationerna och anpassar planeringen enligt dem. 

Coronapandemin gör vintern extra tung för många. Medlen från luciainsamlingen används för att stöda familjer som kämpar med en jobbig vardag, vilket i år är speciellt angeläget. Folkhälsan vill med lucia bidra med hopp, värme och ljus.