Luciainsamlingen

De insamlade luciamedlen används för att stödja barnfamiljer som har det svårt i sin vardag p.g.a t.ex. sjukdom, ekonomisk utsatthet, en kris, ensamhet, utanförskap eller andra utmaningar. Med de pengar som luciainsamlingen inbringar arrangerar Folkhälsan på Åland program och aktiviteter med syfte att avlasta, stöda och ge en guldkant i tillvaron för dessa familjer. 

Tack vare luciainsamlingen har Folkhälsan kunnat ordna FamiljeKraft-läger på Åland. Under ett familjekraftläger får deltagarna möjlighet till rekreation, vila och trevlig samvaro med barnen och andra familjer. Lägren riktar inte sig till någon viss typs familjer, utan till dem som har en tuff vardag och som saknar förutsättningar att t.ex. åka på semester. 

- Lägret bjuder på ett stort utbud av program och familjerna unnas god mat. En riktig må bra-helg för att ladda batterierna, säger Sandra Jourdan som är enhetsledare för Folkhälsan på Ålands livsstilsenhet .

Under lägren lyfts den kraft som familjen besitter, snarare än att fokus sätts på problemen. Det ordnas dagligen samtalsgrupper för föräldrarna som då får dela erfarenheter med varandra.

- Det är ett forum där alla kan känna sig bekväma eftersom också de andra deltagarna i någon form delar motsvarande livssituation. Vi pratar till exempel om vad man kan göra för att hitta ork i vardagen och hur man tar hand om sig själv, berättar Jourdan.

Utöver FamiljeKraft-läger ordnas också annan verksamhet med luciamedel. De andra aktiviterna är mera av engångs- och utflyktskaraktär och innefattar t.ex. motion, utfärder, simning och simskola, malagnings- och bakningsdagar och andra grupper och aktiviter med fokus på samvaro och kamratskap.

- Målsättningen är att ge barnfamiljer som har en utmanande vardag något att se framemot och något att blicka tillbaka på, säger Jourdan.

Deltagarna ansöker om att få komma med på FamiljeKraft-läger och andra aktiviteter som ordnas med hjälp av luciamedel.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på vårt insamlingskonto:

Ålandsbanken: FI52 6601 0010 3595 94