Luciainsamlingen

De insamlade luciamedlen används för att stödja barnfamiljer som har det svårt i sin vardag p.g.a t.ex. sjukdom, ekonomisk utsatthet, en kris, ensamhet, utanförskap eller andra utmaningar. Med de pengar som luciainsamlingen inbringar arrangerar Folkhälsan på Åland program och aktiviteter med syfte att avlasta, stöda och ge en guldkant i tillvaron för dessa familjer. 

Tack vare luciainsamlingen har Folkhälsan kunnat ordna FamiljeKraft-läger på Åland för barnfamiljer som lever med en utmanande vardag.

Under lägret ordnas flertalet programpunkter för att stärka hela familjen, men viktigt är också egentid för både vuxna och barn. Deltagarna får möjlighet till rekreation, vila och trevlig samvaro under tre avkopplande och återhämtande dagar. De vuxna erbjuds resursstärkande samtalsgrupp medan barnen under tiden erbjuds lekar och pyssel tillsammans med Folkhälsans barn- och ungdomsledare. Lägren riktar inte sig till någon viss typs familjer, utan till dem som har en tuff vardag och som saknar förutsättningar att t.ex. åka på semester. 

- Lägret bjuder på ett stort utbud av program och familjerna unnas god mat. En riktig må bra-helg för att ladda batterierna, säger Sandra Jourdan som är enhetsledare för Folkhälsan på Ålands livsstilsenhet .

Under de senaste året har Folkhälsan märkt av en ökad efterfrågan av FamiljeKraft-läger. Sammanlagt 22 familjer sökte plats på lägret 2023, 10 familjer fick chansen att njuta av ett snötäckt Lemböte lägergård och 100% av deltagarna skulle rekommendera andra familjer att delta. För att Folkhälsan skall kunna prioritera de familjer som har störst behov av ett FamiljeKraft-läger måste alla sökanden motivera sin ansökan samt bifoga en rekommendation av en utomstående professionell person. 

Utöver FamiljeKraft-läger ordnas också annan verksamhet med luciamedel. De andra aktiviterna är mera av engångs- och utflyktskaraktär och innefattar t.ex. motion, utfärder, simning och simskola, malagnings- och bakningsdagar och andra grupper och aktiviter med fokus på samvaro och kamratskap. Under de två senaste åren har Folkhälsan ordnat 19 aktiviteter som totalt 381 personer deltagit i, dessutom har luciamedel bekostat plats på Folkhälsans sommarsimskolor, seglarläger, och sommarklubbar för 29 barn. Målsättningen är att ge barnfamiljerna något att se framemot och något att blicka tillbaka på

- Det är tydligt att behovet är stort, våra kostnadsfria familjeaktiviteter blir snabbt fullbokade, säger Jenni Sundling som är koordinator för familjer och relationer på Folkhälsan. 

När du röstar på Ålands Lucia, köper lucialotter eller lämnar ett frivilligt bidrag stöder du den verksamhet och den hjälp Folkhälsan ger dessa familjer. Tack för ditt bidrag.  

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på vårt insamlingskonto:

Ålandsbanken: FI52 6601 0010 3595 94