Luciagruppens höstkonserter

I november uppträder de åländska luciakandidaterna med sin höstrepertoar under ledning av musikansvariga Pipsa Juslin. Vi välkomnar nu alla att besöka gruppens höstkonserter för att bekanta sig med kandidaterna och ta del av stämningsfull sång i höstmörkret. Luciaröstningen börjar den 3.11.

Konserten är ca 50 minuter lång och ordnas i samarbete med Lyyski Fastigheter.

9 november Stadsbiblioteket, Mariehamn
14 november Birgittagården, Lemland
20 november Frideborg, Jomala
27 november Strömsgården, Vårdö

Konserterna börjar kl. 18.30, efteråt kan du rösta på lucia. Fritt inträde. Lokalföreningen i respektive kommun bjuder på servering och säljer lucialotter. Genom att rösta och köpa lucialotter stöder du luciainsamlingen samt det lokala hälsofrämjande arbetet.  I år går de insamlade luciamedlen till att hjälpa och stöda barnfamiljer på Åland som av någon orsak har det tufft i vardagen, till exempel på grund av ekonomiska svårigheter, sjukdom i familjen eller en kris.

Ta gärna med kontanter.
(Luciakampanjen med röstning samt försäljningen av lucialotter börjar den 3.11)