Åland har fått sin Lucia

Den 13 december kröntes Ålands Lucia Tindra Karlsson från Jomala i St Görans Kyrka i Mariehamn.

Ålands Lucia med följe skred in i en fullsatt kyrka och framförde en vacker repertoar av stämningsfulla julsånger under ledning av Pipsa Juslin. Luciakommitténs ordförande Gunilla G Nordlund höll kröningstalet och efter det försåg Sofia Eriksson och Irma Gunell luciagruppen med lucia- och tärnesmycken. Kröningens organist var Eva-Helena Hansen.  

Efter kröningsprogammet i kyrkan avgick luciakortegen med ljuståg genom Mariehamn till torget där luciagruppen uppträdde och inbjöd publiken till allsång.

Innan kröningen på kvällen den 13.12 hade Lucia med följe besökt 13 olika ställen, däribland ÅHS, Trobergshemmet och Oasen. Den 14.12 forsatte luciagruppen uppträda runtom på Åland av sjöng då på 12 olika ställen. Luciagruppen turnerar fram till och med den 6.1 då det sista uppträdandet är inbokat.

Vill du bidra till luciainsamlingen kan du fortfarande lämna ett frivilligt bidrag. De pengar som kommer in under insamlingen går till utsatta barnfamiljer på Åland.

Frågor riktas till kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos 018 52 70 41 eller e-post alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.x.