Luciatraditionen

På Åland startade det offentliga luciafirandet år 1944 på initiativ av Åke Bamberg i egenskap av ordförande i Mariehamns Ungdomsgille. Idag arrangeras Ålands lucia av Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland.

Traditionen

Luciafirandet i Norden är en rätt modern tradition. I reformationens Tyskland ville lutheranerna få ett alternativ till den katolska Sankt Nikolaus, och de skapade Kinken Jes, Jesusbarnet i form av en vitklädd flicka bärande ljuskrans eller gloria. Seden fördes över till Västsverige under 1700-talet där den kopplades samman med luciadagen, som alltsedan medeltiden varit en nordisk festdag. Den vitklädda flickan med ljuskrans blev ”lussebrud” med främsta uppgift att servera mat och dryck. Seden förekom endast i högrestånds familjer.

År 1893 firades lussebruden – senare kallad lucia – på Skansen i Stockholm, och traditionen blev allmän då Stockholms Dagblad, år 1928, började kora huvudstadens lucia och ordna de första offentliga luciatågen. Därifrån spreds seden med lokaltidningarnas hjälp även till Svenskfinland.

Luciafirandet på Åland

På Åland startade det offentliga luciafirandet år 1944 på initiativ av Åke Bamberg i egenskap av ordförande i Mariehamns Ungdomsgille. Som ekonomisk garant stod sjöfartsrådet Edgar Eriksson. Flankstöd kom även från Ålandstidningen, som i november meddelade att åländska flickor inbjöds att delta i en luciatävling. Bland 13 flickor valdes Hedvig Larsson från Hammarland, Strömma till Ålands första lucia. Luciadagen 1944 togs hon emot vid Församlingshemmet där luciasången sjöngs av två körer, varifrån luciatåget gick med släckta facklor (pga den krigstida mörkläggningen) till Stadshuset och festen där FBK:s hornorkester spelade. Senare på kvällen blev det bal på Societetshuset. 

Luciakampanjen

Idag arrangeras Ålands lucia av Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland. Luciakampanjen är en välgörenhetsinsamling, och de medel som samlas in under kampanjen tillfaller utvalda ändamål. Årets insamlade medel går till utsatta familjer på Åland. 

Pengar samlas främst in genom luciagruppens uppträdanden samt genom lott- och luciamärkesförsäljning. Folkhälsans lokalföreningar säljer lotter och märken med hjälp av skolbarn, som i november och december går runt och knackar dörr. Genom att köpa lotter och märken stöder du alltid ditt närsamhälle.

Luciakandidaterna övar in två musikprogram under en kort period. De umgås mycket och blir ofta en sammansvetsad grupp. Tillsammans uppträder de hos Folkhälsans lokalföreningar, ute hos företag och organisationer samt på sjukhus, ålderdomshem och daghem.

Ålands Lucia kröns i St. Görans kyrka den 13 december. Efter kröningen går luciatåget genom Mariehamn sist i kortegen åker luciaföljet i en snäckformad vagn. 

Lucia med tärnor är luciainsamlingens frontfigurer och de sprider ett budskap om värme, gemenskap och glädje. Framför allt är luciaföljet ändå en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.