Kontaktuppgifter

Frågor rörande luciakampanjen riktas till 

Kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos

tfn 018 52 70 41 

e-post alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax