Luciakommittén

Till luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciakampanjen, samt att utse luciakandidaterna. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis.

Luciakommittén 2019 bestod av

Joel Bergman, ordförande
Katarina Donning, vice ordförande
Dan Ferna
Anita Henriksson
Kerstin Nordenström
Inga-Britt Christenbrunn
Zacharias Kalm
John Holmberg
Josefine Blomqvist