Luciakommittén

Till luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciakampanjen, samt att utse luciakandidaterna. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis.

Medlemmarna i åretsluciakommitté är:

Mats Danielsson, ordförande

Harriet Strandvik, vice ordförande

Dan Ferna, City Mariehamn

Ann Eriksson, Folkhälsan i Lemland

Regina Santamäki Fischer, Folkhälsan i Mariehamn 

Rebecca Nordenström, näringslivet

Tinca Björke, Mariehamns församling

Lena Skogberg, Ålands Ungdomsförbund

Mirjana Babic, Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland.  

Tindra Karlsson, representerar förra årets luciagrupp