Luciakommittén

Till luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciakampanjen, samt att utse luciakandidaterna. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis.

Luciakommittén 2021 bestod av

Rasmus Lindqvist, ordförande
Gunilla G Nordlund, vice ordförande
Dan Ferna, City Mariehamn
Regina Santamäki Fischer, Folkhälsan i Mariehamn
Ann Eriksson, Folkhälsan  Lemland
Tinca Björke, Mariehamns församling
Lena Skogberg, Ålands Ungdomsförbund
Mirjana Babic, Landskapsförenignen Folkhälsan på Åland
Rebecca Nordenström, representerar näringslivet
Tilde Polviander, Ålands Lucia 2020