Luciakommittén

Till luciakommitténs uppgifter hör att stöda och utveckla luciakampanjen, samt att utse luciakandidaterna. Luciakommitténs medlemmar arbetar på frivillig basis.

Luciakommittén 2020 består av

Katarina Donning, ordförande
Rasmus Lindqvist, vice ordförande
Dan Ferna
Anita Henriksson
Kerstin Nordenström
Tinca Björke
Simon Påvals
John Holmberg
Alice Andersson Stenberg