Ingen försäljning av luciamärken i år

Luciamärkena slopas – majblomman får ökad provision.

På grund av märkbart minskad försäljning av luciamärken under de senaste åren, har Folkhälsan i samråd med lokalföreningarna bestämt att slopa märkena. Andra faktorer som påverkade beslutet är ett svalnat intresse för att sälja luciamärken samt att varje osålt märke inneburit en förlust för oss. Den miljömässiga aspekten med ett metallpins har också diskuterats.

På Åland fortsätter försäljningen av lucialotten. I övrigt kommer Folkhälsan att koncentrera sig på försäljningen av Majblomman. För att kompensera intäktsbortfallet och motivera lokalföreningarna att satsa på majblomsförsäljningen höjs utförsäljningspriset på majblomspinset från 4 € till 5 €. Prishöjningen innebär samtidigt höjda intäkter för lokalföreningarna och även försäljarnas provision stiger från 0,80 € till 1 € per sålt pins.