Luciainsamlingens resultat

Bidraget till luciainsamlingen på Åland blev år 2022 10 850 euro. De insamlade medlen används till att stöda barnfamiljer som har det ekonomiskt ansträngt, som upplevt ensamhet och utanförskap, psykisk ohälsa eller annan sjukdom. 

Med luciamedlen ordnar Folkhälsan på Åland verksamhet vars syfte är att ge barnfamiljer i utsatta livssituationer något att se fram emot och som ger trevliga minnen att tänka tillbaka på. Alla aktiviteter som ordnas med luciamedel är gratis att delta i. 

Exempel på aktiviteter är det FamiljeKraft-läger som ordnas i mars. Lägret erbjuder avkopplande och återhämtande dagar för barnfamiljer som lever i en utmanande vardag. Under lägret bjuds det på trevliga upplevelser samt tid för vila och reflektion. Frivilliga programpunkter finns för hela familjen tillsammans, men också sådant som sker separat för vuxna och barn. Alla deltagare väljer själva vad de deltar i utifrån ork, lust och förmåga. Vuxna erbjuds till exempel resursstärkande samtalsgrupp, skogspromenader, bastubad och massage, medan barnen under tiden erbjuds uteaktiviteter, inomhuslekar, bakning och pyssel tillsammans med Folkhälsans barn- och ungdomsledare.

Utöver FamiljeKraft-läger ordnas också annan verksamhet med luciamedel. De andra aktiviteterna är mera av engångs- och utflyktskaraktär och kan innefatta till exempel motion, utfärder, simning och simskola och andra grupper med fokus på samvaro och kamratskap.

Luciakampanjen är ett stort projekt som förverkligas under en kort tid. Kampanjen engagerar många frivilliga som ger av sin tid till förmån för kampanjen och varje enskild arbetsinsats är värdefull för helheten.

- Vi är tacksamma för allt engagemang, all hjälp samt alla de bidrag vi fått från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Det är verkligen många som bidrar, säger Alexandra Walk-Liljeroos som är kampanjledare. 

Ålands Lucia 2022 Tindra Karlsson med tärnorna Klara Westerlund, Smilla Påvall, Elin Lindholm, Fanny Jörgensen, Emma Sahlin och Emilia Strandvik gjorde 50 framträdanden runtom på Åland. De besökte äldreboenden, företag, föreningar och andra organisationer. Luciagruppen gav även fyra mycket uppskattade höstkonserter under ledning av luciakampanjens musikansvariga Pipsa Juslin.  

Lucia på Åland ordnades för 79:e gången år 2022. 

Mera information om luciainsamlingens aktiviteter samt hur man anmäler sig finns på www.folkhalsan.ax. 

Ytterligare information 

Om luciakampanjen:

Kampanjledare Alexandra Walk-Liljeroos, tfn 018 52 70 41 e-post alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax. 

Om luciaaktiviteterna:

Aktivitetskoordinator Jenni Sundling, tfn 018 52 70 27 e-post jenni.sundling@folkhalsan.ax


ÅLANDS LUCIA