Luciatåget

Årets luciatåg är inhiberat.

Mera info fås per e-post Alexandra.Walk-Liljeroos@folkhalsan.ax eller tfn 018 52 70 41.